Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden / Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden (de 'Servicevoorwaarden') hebben betrekking op het gebruik en de toegang tot de webshop/website. Door gebruik te maken van de webshop gaat de Gebruiker/u volledig akkoord met onze/de hier vermelde voorwaarden. Het is belangrijk om de gebruiksvoorwaarden en service te lezen samen met ons Privacybeleid en Algemene voorwaarden .

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Disclaimer 


1. Definities

  Appliqué Amsterdam B.V.: een besloten vennootschap naar Nederlands recht, handelend onder de handelsnaam “Appliqué Amsterdam ”, gevestigd te Alkmaar / Heerhugowaard (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 82866856 hierin genaamd: Wij / Us / Appliqué (B.V.) / Appliqué Amsterdam

  Webshop: de website www.applique-amsterdam.com en alle subdomeinen.

  U/Gebruiker: elke individuele bezoeker van de site of ontvanger van specifieke inhoud zoals advertenties, e-mail of nieuwsbrieven met betrekking tot Appliqué Amsterdam.

  2. Disclaimer

   Op de Appliqué webshop is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site wordt aangeboden op een ‘as it is’-basis. Dit betekent dat Appliqué geen garanties geeft of aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de juistheid of volledigheid van enige informatie op de webshop. Appliqué is in geen geval aansprakelijk voor enige onopzettelijke of gevolgschade, directe of indirecte schade, of enige claim voor compensatie die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de site.

   In geen geval zal Appliqué aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit enig verlies dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik, de functie of de prestaties van de webshop, of enige daarmee samenhangende diensten, of enige inhoud die erop staat, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Appliqué B.V en/of onze medewerkers.

   De webshop bevat links naar andere websites of social media-pagina's. Als deze links verwijzen naar webpagina's buiten het Appliqué-domein, worden dergelijke webpagina's niet beheerd door Appliqué en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud van alle webpagina's waarnaar we linken.

   Door te communiceren of informatie en/of materialen te uploaden met Appliqué via de webshop, machtigt u Appliqué om deze informatie te gebruiken voor het doel waarvoor u deze informatie beschikbaar heeft gesteld . VOORBEELD: als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, accepteert u dat u correspondentie ontvangt van Appliqué.

   Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, te weten: tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, handelsmerken, handelsnamen, die voorkomen in de informatie en materialen op de webshop, zijn eigendom van Appliqué Amsterdam. Toegang tot deze informatie geeft u geen rechten. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd, verspreid of voor andere doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Appliqué B.V.. Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om Appliqué-handelsmerken te gebruiken in verband met diensten of producten die kunnen leiden tot verwarring.

   Nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die u uploadt, deelt met of verzendt naar deze site, zijn uw volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de waarheidsgetrouwheid.

   Appliqué behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk gewenst moment aan te passen.Uw voortdurende toegang tot en gebruik van de Site nadat u dergelijke wijzigingen heeft aangebracht en de bijgewerkte disclaimer op deze webpagina heeft geplaatst, betekent dat u onvoorwaardelijke aanvaardt van alle wijzigingen

   De gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 08-07-2022.

   Contactpersoon:

   Appliqué B.V.
   Buys Ballotsraat 21
   1704SK Heerhugowaard
   Nederland

   E: info@applique-amsterdam.com

   .